Vapaussoturi > Vapaussoturi-lehti

Yhteystiedot

ISSN 0357-3982
Ilmestynyt vuodesta 1959
Aikakausmedia ry:n jäsen

Kustantaja

Vapaussodan Perinneliitto ry

Julkaisijat

Vapaussodan Perinneliitto ry
Vapaussoturien Huoltosäätiö
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto ry
Vapaussodan Invalidien Muistosäätiö
Akateemisen Karjala-Seuran Perinneyhdistys ry

Tammikuun 28 päivän Säätiö

Vastaava toimittaja

Fil. toht. Vesa Määttä

Lehden postiosoite

Vapaussoturi-lehti
Päätoimittaja Vesa Määttä
Väinölänkatu 2
33100 Tampere

Lehden sähköposti

vmaatta.vapaussoturi@gmail.com

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Vapaussodan Perinneliitto ry
Väinölänkatu 2
33100 Tampere
puh. 045-634 5025
(toimisto avoinna ma-ke klo 9−15)
vape@perinneliitto.fi

Irtonumerot

Vapaussodan Perinneliiton toimistosta.