Vapaussoturi > Nettilehti > Pääkirjoituksia > Vapaussodan Perinneliitto ry 30 vuotta (1/2023)

Vapaussodan Perinneliitto ry 30 vuotta (1/2023)

Tammisunnuntaina 30.1.1993 Tampereella perustettu Vapaussodan Perinneliitto juhlisti 30-vuotista taivaltaan Tampereella Tammisunnuntaina 29.1.2023.

Perinneliittoa perustettaessa Vapaussoturi-lehti oli ennättänyt vaalia jo 34 vuotta tärkeitä arvoja Vapaussoturien Huoltosäätiön (nyk. Vapaussoturien Perinnesäätiö) tiedonantolehtenä.

Syksyllä 1993 sovittiin yhteistoimintasopimuksella Vapaussoturien Huoltosäätiön ja Vapaussodan Perinneliiton välisestä työnjaosta. Huoltosäätiön vastuulle jäi huoltotyö ja perinneliitto vastasi puolestaan perinnetyöstä ja Sinisten Ristien myöntämisestä. Liitto sekä säätiö toimivat Vapaussoturi-lehden julkaisijoina. Ajan saatossa myös Vapaussoturi-lehti on mukautunut painopisteen vääjäämättömään siirtymiseen vapaussoturien huoltotyöstä vapaussodan ja itsenäistymisvaiheen perinnetyöhön.

Kun Vapaussodan Perinneliiton syntysanat lausunut jääkärikenraali Väinö Valve välitti tuntemuksiaan vapaussodan tapahtumista, hän halusi painottaa sitä, että hyvin vaikeista haasteista huolimatta maa oli kehittynyt myönteisesti. Myös kuluneen 30 vuoden aikana haasteita on riittänyt ja maailma luonnollisesti on muuttunut. Vuonna 1993 Neuvostoliiton hajoaminen oli tuoreessa muistissa ja suomalaisten keskuudessa sodan uhka miellettiin olemattomaksi. Tällä hetkellä rauha ja vakaus Euroopassa ovat jälleen uhattuna Venäjän aloitettua suursodan Ukrainassa.

Vaikka maailma muuttuu, historialliset tosiseikat ovat ja pysyvät. Näin ollen Vapaussodan Perinneliitossakin katsotaan myönteisessä mielessä tulevaisuuteen ja toivotaan sen menestyvän toteuttaessaan tarkoitustaan tuomalla esiin vapaussotiemme tapahtumia ja vaalimalla isänmaamme vapauttajien sekä itsenäisyyden puolustajien muistoa. Tähän liittyvät suojeluskunta- ja lottajärjestöjen merkitys sekä sotiemme jälkeen tehty työ vapaan Suomen hyväksi.